Sídlo firmy, fakturační adresa:                                                    Bankovní spojení:

HAP SERVIS s.r.o.                                                                         Komerční banka, a.s
Bořivojova 35/878                                                                      č.ú.35-8168530247/0100
130 00 Praha 3                                                                    IČ:  27622002 DIČ: CZ27622002
Česká republika - CZ

Josef Pfützner
jednatel společnosti                                                                                                            info@nonstopleseni.cz
+ 420 776 246 834

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka  119532