FASÁDNÍ LEŠENÍ - pronájem, prodej, montáž

Rámové lešení od firmy SCAFOM typu Termosprzęt (systémové lešení, jehož svislá nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných rámů) je určeno k provádění následujících prací :
- zateplování budov, omítání zdí, malování zdí,
- mytí oken,čištění a antikorozní ochrana ocelových konstrukcí
- renovace, konzervování a dekorace fasád,
- zdicí práce na budovách a stavbách,
- montáž průmyslových zařízení.

Charakteristické znaky lešení

- maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů) – 60 m

- délka lešení – libovolná, konfigurovaná z polí o délkách 0,8 ; 1,5 ; 2,2 nebo 3,0 m
- šířka lešení 0,8; 1,10 m
- výška rámu 2,0 m
- nejvyšší dovolené zatížení pracovní plošiny 2 kN/ m2
- možnost umístění lešení při otevřené nebo uzavřené fasádě
- možnost přechodu z modulu o délce 2,2 m na modul o délce 3,0 m a naopak
- možnost použití úzkých a širokých konzol rozšiřujících plošiny
- možnost přemístění osy lešení
- možnost zajištění lešení záchytnou sítí nebo plachtou
- možnost instalace nákladního výtahu
- možnost použití dopravního výložníku o nosnosti 150 kg
- možnost obejití překážek použitím příhradových vazníků
- protikorozní ochrana kovových prvků zinkováním, a dřevěných prvků impregnací
- označovaní všech prvků identifikačním znakem výrobce nebo nápisem „Termosprzęt “ a v případě nosných elementů (rámy, rošty a konzoly) datumem výroby.

 

S ohledem na nejvyšší dovolené zatížení plošiny 2 kN/m2 (Třetí třída zatížení podlah podle harmonizujícího dokumentu nebo třetí číslo jmenovité hodnoty podle ČSN 73 8111 (HD 1000) prováděné práce nesmějí vyžadovat skladování většího množství stavebního materiálu na lešení.

Znaky TERMOSPRZET®systému

ZÁBRADLÍ
Zábradlí u lešení systému Termosprzet jsou továrně přizpůsobena k uchycení, kde může být výška horní plochy madla nad podlahou 1m a rovněž ostatní rozměry mohou odpovídat ČSN 738 111 (HD 1000)
CERTIFIKÁT
Lešení vlastní certifikát bezpečnosti vydaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce - ZL, Jeruzalémská, Praha1.
ZKOUŠKY
Lešení bylo podrobeno pevnostním zkouškám podle nejnovějších zkušebních kritérií vypracovaných na základě norem Evropské unie,
mimo jiné zkoušce tuhosti vodorovných ploch.
HRDLO
Jednoduchá a velmi rychlá montáž je realizována díky speciální konstrukci hrdel trubek o vhodně zvoleném průměru a dvojnásobné kalibraci.
ZÁVĚS
Unikátní řešení závěsů podlah s průlezem chráněné patentem (P-344112),jejichž pevnostní charakteristiky mnohonásobně převyšují běžná řešení.
SKLOPNÁ PODLAHA
Možnost montáže konstrukce lešení pod úhlem 30° až 70°, např. kolem kruhových nádrží, rotund a jiných zakřivení.

Přehled použivaných dílů

1 – Rám
2 – Pracovní podlaha s průlezem
3 – Dřevěná podlážka
4 – Ocelová podlážka
6 – Úhlopříčná výztuha
8 - Zábradlí
9 – Šroubová vyrovnávací patka
10 – Styčnice patek
11 – Vodorovná výztuha
12 – Čelní zábradlí
13 – Horní výztuha
14 – Okopová zarážka
15 – Čelní okopová zarážka
16 – Kotevní tyč
17 - Spojka
18 – Čelní konzolový rám
Rozměry konstrukcí:
- podélné rozestavení rámů: 0,8 m / 1,5 m / 2,2 m / 3,0 m
- šířka lešení (v rovině kolmé na zeď): 0,8 m / 1,1 m
- šířka lešení (v rovině kolmé na zeď): 0,8 m / 1,1 m
- výška jedné úrovně: 2m
- maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů): 60 m

Přípustné zatížení: 200 kg/m2

Druhy podlah:
- ocelové z děrovaného plechu
- voděvzdornou překližkou
- podlahy s průlezem a žebříkem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENÍK PRONÁJMU

 

DENNÍ PRONÁJEM (prosinec - březen) od 1,00 Kč / m2
DENNÍ PRONÁJEM (duben - červenec) od 1,30 Kč / m2
DENNÍ PRONÁJEM (srpen - listopad) od 1,40 Kč / m2
Montáž
od 30 Kč / m2
Demontáž od 20 Kč / m2
MĚSÍČNÍ PRONÁJEM ochranných sítí
9 Kč / m2
Montáž ochranných sítí 10 Kč / m2
Demontáž ochranných sítí 8 Kč / m2
Doprava (nákladní automobil s rukou) 25 Kč / km
Ceny bez DPH